מסחר ושירותים

שילוח ועמילות מכס

דירוג 2013שם חברהסה"כ הכנסות 2012 (במיל' ₪)אחוז שינויהכנסות משילוח ברוטוהכנסות מעמילות מכס נטומספר מועסקיםדירוג 2012
דירוג 2013שם חברהסה"כ הכנסות 2012 (במיל' ₪)אחוז שינויהכנסות משילוח ברוטוהכנסות מעמילות מכס נטומספר מועסקיםדירוג 2012
1פליינג קרגו 1,087.81.95441
2אוריין
החברה נסחרת בארץ
629.610.8486.837.08552
3פריץ קומפניס 600.020.05003
4מנטפילד (1983) 480.08.33204
5יו.טי.אי. לוגיסטיקה ישראל
נתוני החברה מוערכים
475.05255
6קריאף אלבטרוס 460.935.3956
7אייביטרנס לוגיסטיקה
החברה נסחרת בארץ
192.223.2708
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה