ציוד רפואי קוסמטיקה

פרמצבטיקה וקוסמטיקה

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אם
1טבע תעשיות פרמצבטיות
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
67778.2-15.965067.1-1596-7729-11.455121.8425351593.5-
2תרו
החברה נסחרת בחו"ל
2379.5-24.82242.1-26.794.2759.131.98284.614901597-
3דקסל פארמה
נתוני החברה מוערכים
910-------1000910דקסל פט ישראל
5אומריקס ביופרמצבטיקה 708.46.1------4701507.2ג'ונסון אנד ג'ונסון אינטרנשיונל
6קמהדע
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
411.511.2310.512.875.580.219.5421.24081008.6-
7טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה 3204.667.516.421.1--1063001066.7-
8ד"ר פישר
נתוני החברה מוערכים
280-------600466.7פישר מעבדות פרמצבטיות
9הנקל סוד 256-13.2------703657.1הנקל אגאה
10רקח
החברה נסחרת בארץ
207.8-0.2---73.4151.4396524.8-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה