ציוד רפואי קוסמטיקה

פרמצבטיקה וקוסמטיקה

דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
1טבע תעשיות פרמצבטיות
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
60,193.7-8.457,786-8.496-3,564.5-5.948,287.240,0391,503.4-
2תרו
החברה נסחרת בחו"ל
2,387.70.32,245.10.1941,005.642.16,585.51,4641,631-
3דקסל פארמה
נתוני החברה מוערכים
900-------1,000900דקסל פט ישראל
5אומריקס ביופרמצבטיקה 74512.6------3901,910.2ג'ונסון אנד ג'ונסון אינטרנשיונל
6קמהדע
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
453.410.2339.49.374.979.317.5467.74291,056.8-
7טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה 310-1.957.1-14.918.4--106.73001,033.3-
8ד"ר פישר
נתוני החברה מוערכים
250-------650384.6פישר מעבדות פרמצבטיות
9הנקל סוד 244-4.7------703,485.7הנקל אגאה
10אמיליה קוסמטיקס
נתוני החברה מוערכים
204-------349584.5אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.)
11רקח
החברה נסחרת בארץ
196.5-1---3.92155.2381515.7-
12קריסטלין בריאות ויופי מים-המלח 1691.21691.2100--24572,964.9-
13פרמייר ים המלח 13510.71126.783--75250540-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ