ציוד רפואי קוסמטיקה

פרמצבטיקה וקוסמטיקה

דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
1טבע תעשיות פרמצבטיות
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
84,120.710.181,275.396.610.41,263.61.5128,180.856,9601,476.81
2תרו
החברה נסחרת בחו"ל
3,651.58.93,563.397.69.02,077.556.97,448.31,4072,595.226
3דקסל פארמה 900.0684.076.0920978.3דקסל פט ישראל86
5אומריקס ביופרמצבטיקה
נתוני החברה מוערכים
615.04951,242.4ג'ונסון אנד ג'ונסון119
6טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה 330.04.060.018.2-9.52501,320.0189
7הנקל סוד 300.03.5654,615.4הנקל אגאה199
8קמהדע
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
297.69.5200.367.331.2-25.9-8.7256.6377789.5201
9ד"ר פישר
נתוני החברה מוערכים
290.0660439.4פישר מעבדות פרמצבטיות203
10רקח
החברה נסחרת בארץ
218.44.0-17.6-8.1105.5426512.6233
11אמיליה קוסמטיקס 214.0-5.5347616.7אמיליה פיתוח (מ.עו.פ )234
12אנזימוטק
החברה נסחרת בחו"ל
183.2-6.5178.497.4-6.5-11.2-6.1525.2205893.6254
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה