ציוד רפואי קוסמטיקה

פרמצבטיקה וקוסמטיקה

דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
1
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
76,385.45.373,636.05.496.46,114.18.0116,158.642,8881,781.01
2תרו
החברה נסחרת בחו"ל
3,354.223.53,322.524.099.11,882.356.15,530.61,3392,505.025
4דקסל פארמה
נתוני החברה מוערכים
900.08951,005.6דקסל פט ישראל86
5אומריקס ביופרמצבטיקה 615.655.34951,243.7ג'ונסון אנד ג'ונסון118
6לוריאל ישראל 487.0-1.01,105440.7לוריאל ס.א.137
7טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה 320.0-7.067.0-21.620.92651,207.5191
8ד"ר פישר
נתוני החברה מוערכים
300.0740405.4פישר מעבדות פרמצבטיות197
9הנקל סוד
נתוני החברה מוערכים
290.0654,461.5הנקל אגאה202
10קמהדע
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
271.76.9-43.8-16.1282.9319851.8209
11רקח
החברה נסחרת בארץ
262.4-2.8-4.4-1.7123.0594441.8215
12אמיליה קוסמטיקס 226.5-5.0101.211.544.719.4383591.4אמיליה פיתוח (מ.עו.פ )228
13אנזימוטק
החברה נסחרת בחו"ל
195.916.2190.716.997.426.013.3533.51951,004.4244
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה