ציוד רפואי קוסמטיקה

קוסמטיקה וטואלטיקה

מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
1 3,865.05.8550.16,800568.4
2ניו-פארם 1,132.20.91,340845.0המשביר לצרכן החדש38
3 228.728.5645354.6אסתי לאודר141
4רשת אפריל 139.0-1.7211658.7קבוצת בוגרט188
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה