ציוד רפואי קוסמטיקה

קוסמטיקה וטואלטיקה

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
1סופר-פארם 5,189.05.4---9,000576.6-
2לוריאל ישראל 554.60.3---1,042532.2לוריאל ס.א
3אלקליל
נתוני החברה מוערכים
420.0----815515.3אסתי לאודר
4אלפא חברה לקוסמטיקה
נתוני החברה מוערכים
280.0----830337.3נכסי יעקב וורה ברנד
5ללין 222.17.1---737301.4-
6רשת אפריל 153.02.0---265577.4קבוצת בוגרט
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים