רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2014שם המשרדרשת בינלאומיתסה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רואי חשבון ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2013דירוג 2013
דירוג 2014שם המשרדרשת בינלאומיתסה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רואי חשבון ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2013דירוג 2013
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר Ernst & Young1,631675931991
2סומך חייקין KPMG89542048862
3Deloitte בריטמן אלמגור זהר Deloitte Touche Tohmatsu Limited969339751002
4PwC Israel PwC86235758734
5BDO זיו האפט BDO89740951545
9MBT ברית פיקוח 2000 מקבוצת Praxity PRAXITY Global Allince Independent Firms24483239
10שטראוס לזר ושות' Nexia International112798510
11 RSM International147591011
12ברזלי ושות', רואי חשבון חבר ברשת MSI MSI Global Alliance1035711513
13בייקר טילי Baker Tilly863014912
15בן דוד שלוי קופ ושות' BDSK Leading Edge Alliance - Lea Global96475316
18ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח Morison International5544219
21מועלם ומועלם 5231920
22יעקב זיצר ושות' רואי חשבון 6014418
23וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 38233121
24אופיר בוכניק ושות' רו"ח 5611226
25קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI35216122
26בועז מקלר - רואי חשבון 411727
28הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון 3718825
29גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB HLB International25158231
30יהודה ארליך ושות', רו"ח 3122524
31גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון AGN International301641
32ירדני, גלפנד, אברמן ושות' 3417332
33אילן שגב, רואי חשבון 3217129
36יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון 2914234
37יוסף שמעוני i2an14144138
38אבולעפיה אביטל ושות' רואי חשבון PrimeGlobal2015337
39גוזלן לוריא ושות' 1914233
40דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון TIAG - The International Accounting Group2112236
41כדורי רו"ח 1914439
42גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים 2012335
43יראל + שותפים BKR International2011345
44כספי דואק קורן ושות' רואי חשבון 1714241
45שטרק את שטרק, רו"ח IAPA2010343
46עמוס כץ ושות' - רואי חשבון 218144
47אביקם, ביטנר, פלאי, ינובסקי ושות' 1711642
48יניר, פרקש ושות' רואי - חשבון 16105
49אהרונוביץ הייזלר ושות', רו"ח 14133
50אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון 1512246
51גסר רשפי ושות' רו"ח 1511348
52משרד רו"ח מינץ גדג' 1211249
53שרון, שטיינר, זילבר ושות', רו"ח 13102
54גלבוע וליכט, רואי חשבון 10102
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה