רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2016שם המשרדרשת בינלאומיתסה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2015 *דירוג 2015
דירוג 2016שם המשרדרשת בינלאומיתסה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2015 *דירוג 2015
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר Ernst & Young1,7947059819752101
2סומך חייקין KPMG1,097485571172952
3Deloitte Israel Deloitte Touche Tohmatsu Limited9753428311401163
4PwC Israel PwC959361561081724
5BDO זיו האפט BDO1,035419561380525
8ברית פיקוח PRAXITY28683233358
10שטראוס לזר Nexia International1228771521010
11עובדיה פיק קריכלי ושות' Crowe Horwath International12984101482
12RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM International151651017511
13בן דוד שלוי קופ ושות', רו"ח Leading Edge Alliance - Lea Global146626180114
14ברזלי ושות', רואי חשבון MSI Global1076211152612
16בייקר טילי Baker Tilly84301294813
19ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח MORISON KSI594727118
20מועלם ומועלם 533698421
22אופיר בוכניק ושות' רו"ח 611116422
23וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' 4221661124
24הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח 4721812026
25קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI3523658123
26גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB HLB International2616847330
27ירדני, גלפנד, אברמן ושות' 392035428
28אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון PrimeGlobal352376833
30בועז מקלר - רואי חשבון 37184829
31יהודה ארליך ושות', רו"ח 351955534
32אלקלעי מונרוב ושות' ACL4112452
34יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון 291624141
35גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון AGN International311443731
36אילן שגב, רואי חשבון 261712835
39כספי דואק קורן ושות' רואי חשבון 251622939
40גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים 261433441
41דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון TIAG - The International Accounting Group241523943
42יוסף שמעוני רו"ח i2an1714445142
43עזרא כדורי ושות', רואי חשבון 221644040
44גוזלן לוריא ושות' 181623047
45יראל + שותפים BKR International211134746
46עמוס כץ ושות' - רואי חשבון 23913145
47שטרק את שטרק, רו"ח IAPA International191133648
48חגי גולדברג ושות' רו"ח 151223250
49גסר-רשפי ושות' 151133652
50משרד רואי חשבון מינץ גדג' 151122551
51אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון 141123149
52שרון, שטיינר, זילבר 15922655
53הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' 121043154
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* חברות הנסחרות בת"א, נאסד"ק ו- AIM