רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2017שם המשרדרשת בינלאומיתסה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםמספר מועסקיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2016 *דירוג 2016
דירוג 2017שם המשרדרשת בינלאומיתסה"כ עובדים מקצועיים אקדמאים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםמספר מועסקיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2016 *דירוג 2016
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר EY1,78973210419882191
2סומך חייקין KPMG1,197552591267932
3Deloitte Israel Deloitte Touche Tohmatsu Limited1,0233459411501103
4PwC Israel PwC1,049362591149824
5BDO זיו האפט BDO1,189438591489605
9ברית פיקוח MBT PRAXITY29078233458
10שטראוס לזר Nexia International1309310160910
11בן דוד שלוי קופ ושות', רו"ח Leading Edge Alliance - Lea Global163716197113
12RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM International156661018312
13בייקר טילי Baker Tilly International1043314109816
14Crowe Horwath (Israel) Crowe Horwath International1267610154211
15ברזלי ושות', רואי חשבון MSI Global1076311151514
19קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI3626760125
20גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB HLB International2817849326
21ז'יטניצקי וינשטין ושות' MORISON KSI614927319
22הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח 5022812124
23מועלם ומועלם 574098520
24וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' 4122665123
25ירדני, גלפנד, אברמן ושות' 412035627
28יהודה ארליך ושות', רו"ח 301855031
30גוזלן לוריא ושות' 201943344
31יעקב זיצר ושות' 2319481
32אופיר בוכניק ושות' רואי חשבון 421016022
33יראל + שותפים BKR International241365145
34אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון PrimeGlobal372676728
35יעקב רוסו ושות' רואי חשבון 271823934
36שטרק את שטרק, רו"ח IAPA International221034347
37אלקלעי מונרוב ושות' ACL461545732
38בועז מקלר - רואי חשבון 39184830
39עזרא כדורי ושות', רואי חשבון 231643943
40גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים 301833640
43גולדברג פרושן ושות' AGN International311443935
44יוסף שמעוני, רו"ח i2an1816450142
45דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון TIAG - The International Accounting Group241424041
46משרד רואי חשבון מינץ גדג' 151322550
47כספי דואק קורן ושות' 251622939
48יניר, פרקש 1614542
49קדרון ושות' 105219
50SZ שוורץ צדקיה Allinial Global2311442
51שרון, שטיינר, זילבר 15922752
52עמוס כץ ושות' - רואי חשבון 22813146
53גסר-רשפי ושות' 151133549
54אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון 151123151
55חגי גולדברג ושות' רו"ח 131123248
56הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' 111053353
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה