רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת פנים

דירוג 2022שםדירוג 2021
דירוג 2022שםדירוג 2021
2Deloitte Israel 2
4ישראל BDO 4
5PwC Israel 6
6חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון 5
7מונרוב ושות' 7
8EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 8
9סומך חייקין -
11RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח 10
12עזרא יהודה- רוזנבלום יעוץ בקרה וניהול סיכונים 11
13בן דוד שלוי קופ BDSK 12
14אלקלעי ושות' -
15ברזלי ושות', רו"ח 13
17עזרא כדורי ושות' 14
18שטרק את שטרק רואי חשבון 17
20בייקר טילי 19
21ברית פיקוח MBT 20
22שטראוס לזר 15
23PKF עמית, חלפון 21
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה