רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת פנים

דירוג 2018שם
דירוג 2018שם
1Deloitte Israel
3EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
5BDO ישראל
6PwC Israel
7סומך חייקין
8RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח
11אלקלעי מונרוב ושות'
12ברזלי ושות', רו"ח
13עזרא כדורי ושות', רואי חשבון
14בן דוד שלוי קופ BDSK
16ברית פיקוח MBT
17בייקר טילי
18עזרא יהודה - רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול סיכונים
19שטרק את שטרק רו"ח
22עובדיה פיק קריכלי ושות' Crowe (Israel)
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה