רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת פנים

דירוג 2023שםדירוג 2022
דירוג 2023שםדירוג 2022
2Deloitte Israel 2
4ישראל BDO 4
5PwC Israel 5
6חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון 6
7מונרוב ושות' 7
8EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 8
9סומך חייקין 9
11עזרא יהודה - רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול סיכונים 12
12RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח 11
13בן אבי אי.בי.איי -
14בן דוד שלוי קופ BDSK 13
15ברזלי ושות' רו"ח 15
17עזרא כדורי ושות', רואי חשבון 17
18שטרק את שטרק 18
20כספי דואק קורן ושות' -
21בייקר טילי 20
22ברית פיקוח MBT 21
23שטראוס לזר 22
24PKF עמית, חלפון 23
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה