שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2021בנקסה"כ נכסים במיל' ₪ שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל' ₪רווח נקי במיל' ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2020
דירוג 2021בנקסה"כ נכסים במיל' ₪ שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל' ₪רווח נקי במיל' ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2020
*בנק מרכנתיל דיסקונט 50,93714.633,1183.63,2392111,432בנק דיסקונט לישראל*
6בנק יהב לעובדי המדינה 33,462.622.610,574.6-2.81,727.4183.1865-7
7בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
14,900.24.210,881.32.51,00050.2572יצוא חברה להשקעות8
*בנק מסד 10,348.8195,165.22.2804.377268הבנק הבינלאומי הראשון לישראל*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.