שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2018בנקסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל ₪רווח נקי במיל ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2017
דירוג 2018בנקסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל ₪רווח נקי במיל ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2017
6בנק אגוד
החברה נסחרת בארץ
41,8922.224,6754.22,5131411,2506
*בנק מרכנתיל דיסקונט 34,1376.123,9398.82,4732201,525בנק דיסקונט לישראל*
*בנק יהב לעובדי המדינה 24,7823.99,5697.21,28188854בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה*
*בנק אוצר החייל 21,2742.413,1816.51,29171740הבנק הבינלאומי*
7בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
13,554-4.69,671-1.283737596יצוא חברה להשקעות7
8בנק דקסיה ישראל
החברה נסחרת בארץ
8,696-8.34,473-28.966147448
*בנק מסד 7,7338.74,28311.159253302הבנק הבינלאומי*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.