שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2019בנקסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל ₪רווח נקי במיל ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2018
דירוג 2019בנקסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל ₪רווח נקי במיל ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2018
6בנק אגוד
החברה נסחרת בארץ
41,316.0-1.424,152.0-2.12,498.070.01,185-6
*בנק מרכנתיל דיסקונט 36,219.06.126,048.07.22,723.0239.01,488בנק דיסקונט לישראל*
*בנק יהב לעובדי המדינה 25,928.44.610,161.76.21,414.5136.4862בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה*
*בנק אוצר החייל 23,805.211.913,460.02.11,361.475.1699הבנק הבינלאומי הראשון לישראל*
7בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
13,292.5-1.99,908.02.5895.287.2557יצוא חברה להשקעות7
*בנק מסד 8,255.36.84,642.08.4653.268.9298הבנק הבינלאומי הראשון לישראל*
8מוניציפל בנק
החברה נסחרת בארץ
7,122.2-18.14,590.22.6607.834.742-8
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.