שירותים פיננסיים

בתי השקעות

דירוג 2021שם חברהסך הנכסים המנוהלים במיליוני ₪אחוז השינויניהול תיקים במיליוני ₪ קרנות נאמנות במיליוני ₪קופות גמל במיליוני ₪קרנות פנסיה במיליוני ₪מספר מועסקיםיחס בין סך הנכסים המנוהלים לבין מספר מנהלי ההשקעותשם חברת אםדירוג 2020
דירוג 2021שם חברהסך הנכסים המנוהלים במיליוני ₪אחוז השינויניהול תיקים במיליוני ₪ קרנות נאמנות במיליוני ₪קופות גמל במיליוני ₪קרנות פנסיה במיליוני ₪מספר מועסקיםיחס בין סך הנכסים המנוהלים לבין מספר מנהלי ההשקעותשם חברת אםדירוג 2020
1אלטשולר שחם 208,71833.228,80523,964147,38717,4249403,261.2-2
2פסגות בית השקעות 165,155-13.651,08741,48352,62519,9606766,881.5הימלאיה אפ.פס.1
3מיטב דש
החברה נסחרת בארץ
145,4637.128,52557,27044,81114,8579452,852.2-3
4ילין לפידות 87,566-5.427,61723,37843,616-2503,127.4-4
5הלמן - אלדובי בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
72,36410.51,900-21,83647,9462644,824.3-5
6אקסלנס בית השקעות 54,3516.09,47746,296--340-הפניקס השקעות ופיננסים7
7הראל פיננסים 52,064-9.412,69839,366--162882.4הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים6
8אי.בי.אי. בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
44,445-0.932,730.911,714.4--394987.7-8
9מגדל שוקי הון 43,48617.96,262.537,966.6--1701,207.9מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים9
10מור בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
32,62135.05,74117,2349,552-167836.4-10
12אנליסט
החברה נסחרת בארץ
16,132-3.02,0295,3799,701-140520.4-12
13סיגמא בית השקעות 4,352-21.51,8882,873--40725.3אנדבנק13
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל