תחבורה ורכב

שירותי תחבורה ותובלה

דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
2אל על
החברה נסחרת בארץ
7,700.32.0-187.5-2.4856.86,1781,246.4-
3רכבת ישראל 5,078.0-0.4-338.1-6.7763.43,8421,321.7מדינת ישראל
4אגד 3,616.026.7---6,461559.7-
5תעבורה 3,264.4-0.9---4,360748.7 אברהם לבנת
6ישראייר 1,358.09.3--307.06492,092.5אי די בי תיירות (2009)
8ק.א.ל.
נתוני החברה מוערכים
680.0----1355,037.0כנפי חגי
9סיטיפס
נתוני החברה מוערכים
165.0----820,625.0-
10קבוצת אלאלוף 152.0-1.9--153.0250608.0י. אלאלוף ובניו
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה