תחבורה ורכב

שירותי תחבורה ותובלה

דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
2אגד
נתוני החברה מוערכים
3,800.0----7,000542.9-
3תעבורה 3,506.37.4---4,560768.9אברהם לבנת
4רכבת ישראל 2,563.75.350.62.0799.23,837668.2מדינת ישראל
6ק.א.ל. 696.0-19.3---1355,155.6כנפי חגי
7סיטיפס
נתוני החברה מוערכים
165.0----820,625.0-
8הילוך שישי יפו
נתוני החברה מוערכים
140.0----300466.7-
9קבוצת אלאלוף 140.0-10.1--159.0250560.0י. אלאלוף ובניו
10אמנון מסילות 102.08.2--250.0120850.0-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל