תעשיה

החברות המובילות בתעשיה לפי אחוז גידול במכירות

לפי מחזור מכירות

דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדהכנסותיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז מכירות בחול מכלל המכירותאחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדהכנסותיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז מכירות בחול מכלל המכירותאחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
1שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
66.6394.46.41.6-12.33.1218.7456864.8-עץ ומוצרי נייר
2אורד
החברה נסחרת בארץ
58.9320.629.69.2-11.0-20.3-6.323.92741,170.1-יצרניות חשמל ותשתיות
3סולראדג' טכנולוגיות 58.43,077.23,016.198.055.9--1,139.41,2922,381.8סולאראדג' טכנולוג'יס אינקיצרניות חשמל ותשתיות
4נקסטקום
החברה נסחרת בארץ
44.2345.3---11.53.358.3384899.2-יצרניות חשמל ותשתיות
5בומברדייר 42.7970.5------1307,465.0Bombardier Holdings Italyתשומות בניה ותשתיות
6קבוצת חמת
החברה נסחרת בארץ
41.4445.443.89.87.825.95.8203.6603738.6-תשומות בניה ותשתיות
7לכיש
החברה נסחרת בארץ
38.7108.892.084.553.04.64.331.51011,077.5-מוצרי מתכת
8רימוני תעשיות
החברה נסחרת בארץ
37.7202.3---41.420.5156.3433467.1-פלסטיק , גומי וזכוכית
9בלדי 27.7660.0------3501,885.7-יצרניות מזון
10קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) 26.5874.3------998,831.0ג.ר. ארצי יעוץ וניהול תשומות לחקלאות
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ