תעשיה

החברות המובילות בתעשיה לפי אחוז גידול במכירות

לפי מחזור מכירות

דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז מכירות בחול מכלל המכירותאחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז מכירות בחול מכלל המכירותאחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
1שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
66.66.41.6-394.412.33.1218.7456864.8עץ ומוצרי נייר
2אורד
החברה נסחרת בארץ
58.929.69.2-11.0320.6-20.3-6.323.92741,170.1יצרניות חשמל ותשתיות
3סולראדג' טכנולוגיות 58.43,016.198.055.93,077.2--1,139.412922,381.8סולאראדג' טכנולוג'יס אינקיצרניות חשמל ותשתיות
4נקסטקום
החברה נסחרת בארץ
44.2---345.311.53.358.3384899.2יצרניות חשמל ותשתיות
5בומברדייר 42.7---970.5---1307,465.0Bombardier Holdings Italyתשומות בניה ותשתיות
7לכיש
החברה נסחרת בארץ
38.792.084.553.0108.84.64.331.51011,077.5מוצרי מתכת
8רימוני תעשיות
החברה נסחרת בארץ
37.7---202.341.420.5156.3433467.1פלסטיק , גומי וזכוכית
9בלדי 27.7---660.0---3501,885.7יצרניות מזון
10קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) 26.5---874.3---998,831.0ג.ר. ארצי יעוץ וניהול תשומות לחקלאות
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ