תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2013שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
דירוג 2013שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1,976.0-2.1355.8-5.618.04.30.2808.41,9481,014.4כלל תעשיות36
2חוגלה קימברלי 1,608.84.017.0-41.41.1292.21,3101,228.1קימברלי קלארק51
3עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,382.918.21,306.318.994.530.92.2412.81,514913.4מושב משואות יצחק56
4אבגול
החברה נסחרת בארץ
1,215.03.01,154.32.795.077.96.4522.15982,031.762
5קרגל
החברה נסחרת בארץ
785.9-0.8138.11.617.6-8.6-1.1227.87641,028.7סי.אי. תעשיות קרטון90
6תדביק
החברה נסחרת בארץ
676.58.0368.221.054.420.03.0115.3900751.7102
7י.מ.א. 1990 436.66.96.6-56.61.5133.63341,307.1138
8כרמל מיכלים 433.01.2101.0444975.2נייר חדרה*
9פאלאס
החברה נסחרת בארץ
360.46.898.9-2.127.4-7.6-2.128.5604596.8ישראלום נכסים158
10בסט קרטון 334.07.121.634.06.52001,670.0173
11מקור הפורמיקה 268.7-7.97.32.735.0200
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה