תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1,757.4-3.6253.3-1.414.4-154.4-8.8585.81,7561,000.8כלל תעשיות44
2חוגלה קימברלי 1,609.5-2.1407.41.925.3311.31,3881,159.6קימברלי קלארק51
3עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,445.22.31,362.52.094.367.04.6464.71,686857.2מושב משואות יצחק56
4קרגל 776.00.47001,108.694
5תדביק 711.92.5379.92.153.44.20.6106.9948750.997
6כרמל פרנקל 500.016.3560892.9נייר חדרה*
7י.מ.א. 1990 457.01.91.5-5.70.3158.03231,415.0139
8בסט קרטון
נתוני החברה מוערכים
345.02001,725.0184
9מקור הפורמיקה 260.0-3.72251,155.6217
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה