תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1,741.4-0.9288.113.716.5196.511.3980.91,6821,035.3כלל תעשיות47
2חוגלה קימברלי 1,642.22.0377.5-7.323.0264.11,2011,367.4קימברלי קלארק51
3עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,493.83.41,396.52.593.540.22.7474.41,648906.4מושב משואות יצחק55
4קרגל 769.0-0.97001,098.6103
5תדביק 743.14.4400.35.453.917.72.4120.31,016731.4107
6כרמל פרנקל 475.0-1.5150.031.6530896.2נייר חדרה*
7י.מ.א. 1990 468.32.50.7-55.90.13301,419.1משמר המפרץ אגש"ח145
8בסט קרטון
נתוני החברה מוערכים
300.02001,500.0198
9מקור הפורמיקה
נתוני החברה מוערכים
265.02301,152.2213
10שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
219.113.84.2-20.31.912.15.588.7283774.1233
11קליר 211.0250844.0235
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה