תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אם
1נייר חדרה
החברה נסחרת בארץ
1789.18.1326.918.618.3127.77.11076.114991193.5פימי חמש 2012
2עלבד
החברה נסחרת בארץ
1504.73.51388.83.792.3-32.9-2.24851560964.6מושב משואות יצחק
3חוגלה קימברלי 1357.42.21017.70.7--43411531177.3קימברלי קלארק
4תדביק
החברה נסחרת בארץ
680.41.33884.157-26.1-3.878.5876776.7-
5כרמל פרנקל 5383.32003.7---5001076נייר חדרה
6י.מ.א. 1990 512.51------3401507.4משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח
7קרגל 421.36.3-----141.53701138.6קבוצת פלסטו-קרגל
8שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
394.466.66.4-1.612.33.1218.7456864.8-
9בסט קרטון
נתוני החברה מוערכים
325-------2151511.6-
10מקור הפורמיקה 2957.3------2551156.9-
11קליר 2150------219981.7-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה