תעשיה

עץ ומוצרי נייר

דירוג חברות עץ ומוצרי נייר ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2023שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אם
דירוג 2023שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אם
1אינפיניה 1,842.712.1315.47.717.1116.76.31,042.11,4921,235.1ורידיס אינווירונמנט
2עלבד
החברה נסחרת בארץ
1,453.95.11,318.45.190.7-144.5-9.9346.81,994729.1מושב משואות יצחק
3חוגלה קימברלי 1,3410.422.77.61.7--654.81,0861,234.8קימברלי קלארק
4שניב תעשיות נייר
החברה נסחרת בארץ
728.726.09.7-7.11.38.61.2286.96051,204.5-
5תדביק 6949.641515.359.8---780889.7-
6אינפיניה אריזות 6146.61502.4---5001,228אינפיניה
7י.מ.א. 1990 544.33.6------3701,471משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח
8מקור הפורמיקה 4404.8------2152,046.5-
9קרגל 413.63.8-----186.53941,049.7קבוצת פלסטו-קרגל
11בסט קרטון
נתוני החברה מוערכים
390-------2401,625-
12קבוצת פיסו תעשיות 3609.1------1103,272.7פיסו השקעות
13פרימוטק גרופ
החברה נסחרת בארץ
275.717.4---186.5144.22351,173.2-
14אורדע פרינט
החברה נסחרת בארץ
240.031.1---22.69.4228.5362663-
15קליר
נתוני החברה מוערכים
240.0-------2101,142.9-
17נירעותק 182.822.679.140.443.3---1401,305.8קיבוץ ניר דוד
18גלובל ישראל פתרונות פנים 17023------181939.2טקניון מקבוצת גלובל ישראל
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.