קבוצת בנק הפועלים

בנק מסחרי

אייקון פרופיל

פרופיל החברה

שנת הקמה: 1921
תחום: בנק מסחרי
כתובת: שד’ רוטשילד 50, ת.ד. 27, תל אביב 6100001
טלפון: 03-5673333
פקס: 03-5607028
אתר החברה: http://www.bankhapoalim.co.il
אייקון הנהלה

מנהלים

 • עודד ערן, קבוצת בנק הפועלים

  עודד ערן

  יו"ר

  קבוצת בנק הפועלים

  לפרופיל המלא

  עודד ערן
 • אריק פינטו, קבוצת בנק הפועלים

  אריק פינטו

  מנהל כללי

  קבוצת בנק הפועלים

  לפרופיל המלא

  אריק פינטו
אייקון אודות

אודות קבוצת בנק הפועלים

בנק הפועלים, שנוסד בשנת 1921, הוא המוסד הפיננסי הגדול והמוביל בישראל. במהלך מעל 95 שנות קיומו פיתח בנק הפועלים רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית ענפה בכל תחומי הבנקאות, והוא מספק מגוון רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו. נוסף על פעילותו בארץ, פועל הבנק גם בחו"ל באמצעות סניפים, נציגויות וחברות-בנות וכן באמצעות קשרים עם בנקים ברחבי העולם. קבוצת בנק הפועלים היא מהמעסיקות הגדולות במשק הישראלי ומעסיקה כיום כ-11,500 עובדים.
חוסנו ומובילותו של הבנק במערכת הבנקאית בישראל משוקף בדוחותיו הכספיים. בחודש מרץ 2018 פרסם הבנק את תוצאותיו לשנת 2017 ומהם עולה כי הרווח הנקי לשנת 2017 עמד על 2,660 מיליוני ש"ח בהשוואה ל-2,628 מיליוני ש"ח בשנת 2016. תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנק בשנת 2017 הסתכמה ב-7.5%. בנטרול הפרשה בגין החקירה של עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים עלויות בגין הפסקת הפעילות בשוויץ, הרווח בשנת 2017 הסתכם ב-3,348 מיליוני ש"ח בהשוואה ל-3,146 מיליוני ש"ח בשנת 2016. תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנק בשנת 2017 בנטרול רכיבים אלו עמדה על 9.4%.
הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק לסוף השנה הסתכם ב-35.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 33.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016. בגין רווחי שנת 2017 הכריז הבנק על דיבידנדים בסך 1,065 מיליוני ש"ח.

הבנק מדורג על ידי חברות הדירוג המובילות בעולם כדלקמן:

 (A2)על יד (A-) ,Moody's יעל ידי Standrd & Poor's ו- (A) על ידי Fitch Ratings. כמו כן, מדורג הבנק בישראל על ידי חברת Standard & Poor's Maalot (מעלות) בדירוג (AAA), ועל ידי חברת מידרוג (חברה בת של Moody's) בדירוג (Aaa).

פעילות קבוצת הבנק בישראל

קבוצת הבנק פועלת בישראל במכלול תחומי הבנקאות השונים, באמצעות שתי חטיבות מרכזיות:

החטיבה הקמעונאית
החטיבה הקמעונאית בבנק הפועלים היא אחת החטיבות המרכזיות בבנק ומשרתת, בין השאר, לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית, תושבי חוץ ועסקים קטנים, באמצעות כ-230 סניפים ביניהם סניפים מסורתיים וסניפים דיגיטליים מתקדמים המספקים את מכלול השירותים הבנקאיים, לצד מגוון ערוצים ישירים: אינטרנט, סלולר, מוקד פועלים בטלפון ומכונות לשירות עצמי בפריסה רחבה.

החטיבה העסקית
החטיבה העסקית בבנק הפועלים משרתת את מרבית הלקוחות העסקיים, כאשר בתחום החברות הגדולות פועלת החטיבה באמצעות סקטורים בעלי התמחות ענפית, בתחום החברות הבינוניות פועלת החטיבה באמצעות מרכזי עסקים, הפרוסים ברחבי המדינה ובאמצעות סניפי הבנק המעניקים ללקוחות החטיבה שירותים תפעוליים.
בנוסף לפעילות הבנקאית, עוסקת קבוצת הבנק בפעילויות משיקות, בעיקר בתחום כרטיסי האשראי ובשוק ההון. בתחום כרטיסי האשראי, עוסקת קבוצת הבנק, באמצעות חברות בת ("קבוצת ישראכרט"), בהנפקה, בתפעול ובשיווק של כרטיסי האשראי בבנק ומחוצה לו, לשימוש בארץ ובחו"ל, וכן בסליקת עסקות הנעשות בכרטיסי האשראי שהונפקו על-ידה ועל-ידי אחרים. פעילות קבוצת הבנק בשוק ההון הינה, בין היתר, במתן שירותי ביצוע פעולות מסחר בניירות-ערך (ברוקראז'), שמירת ניירות-ערך, שרותי מסחר במטבעות ובנגזרים, מחקר וייעוץ, שירותים למנהלי נכסים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות, בנקאות להשקעות, עסקי חיתום וניהול הנפקות.

פעילות קבוצת הבנק בחו"ל

בנוסף לפעילות בישראל, פועלת קבוצת הבנק בחו"ל במגזר העסקי ופרוסה בישראל, אירופה, וארצות-הברית. כמו כן, לקבוצת הבנק פעילות במגזר המסחרי בתורכיה. פעילות המגזר העסקי בחו"ל כוללת מתן אשראי ללווים מקומיים וזרים בין היתר, על-ידי העמדת אשראי לפעילות עסקית של לקוחות הבנק. 

מחויבות לשירות אישי, אנושי וטכנולוגי

הבנק משרת את מספר הלקוחות הגדול במערכת הבנקאות הישראלית. בסוף 2017 עמד מספר לקוחות הבנק על למעלה מ-2 מיליון לקוחות. המנעד הרחב של קהל לקוחות הבנק דורש התאמה וגיוון של סל המוצרים והשירותים אותם מציע הבנק לציבור ומהווה מנוע למחויבות הבנק לשירות אישי, אנושי וטכנולוגי. כחלק ממחויבות זו הקים הבנק חטיבה ייעודית אשר מטרתה ליזום, לפתח ולמנף פתרונות חדשניים ומנועי צמיחה חדשים, דיגיטליים וטכנולוגיים, אשר יהוו קפיצת מדרגה בהצעת הערך הדיגיטלית ללקוח. השקת אפליקציה זוכת הפרסים bit, המאפשרת העברת כספים קלה ומהירה לאנשי קשר, מהווה את הסנונית הראשונה מפעילות חטיבת החדשנות של הבנק.
בשנת 2017 הציג הבנק את החזון האסטרטגי שלו לשנים הבאות תחת המסר "פועלים איתכם בכל החלטה". חזון חדשני זה מציב במרכז את הלקוח, צרכיו ורווחתו הכלכלית ומבטא את ההבטחה למינוף ופיתוח המקצועיות והמומחיות של הבנק, וביסוס גישת השירות שמציבה את הלקוחות במרכז ומסייעת להם לקבל החלטות בצמתים פיננסיים מרכזיים לאורך חייהם או לאורך חיי העסק שלהם.
כחלק מהאסטרטגיה החדשה, השיק הבנק בשלהי 2017 "מרכז לצמיחה פיננסית". המרכז, שהוקם בשיתוף עם שורה של גופים המתמחים בהדרכה, מציע ללקוחות כל הבנקים – אנשים פרטיים ובעלי עסקים - הדרכות במגוון נושאים פיננסיים. ההדרכות הן פרונטליות במרכזים קהילתיים ובמרכזי הדרכה ברחבי הארץ והן באמצעות כלים דיגיטליים מתקדמים.
לצד מנהיגותו העסקית ויוזמותיו בתחום הכלכלי והטכנולוגי רואה עצמו בנק הפועלים מחויב גם למעורבות פעילה ומובילה בחברה ובקהילה. בפעילותו למען הקהילה מתמקד הבנק בפרויקטים בתחום החינוך, תוך מתן דגש מיוחד על חינוך להתנהלות כלכלית נבונה, כמפתח לקידום החירות הפיננסית. כחלק ממחויבות זו, ממשיך הבנק להיות כוח מוביל בתחום התרומה לקהילה בתרומות כספיות, במיוחד בתחומי החינוך, התרבות והרווחה שהסתכמו בשנת 2017 בסך של כ-43 מיליון ש"ח.
הודות למכלול ביצועיו בממדי הקיימות והאחריות התאגידית, מוביל הבנק את תחום האחריות החברתית במשק הישראלי. הוא נמצא בראש דירוג קבוצת ה"פלטינה פלוס" של מעלה, שהיא קטגורית המצטיינים בסולם הדירוג הכולל, וממוקם בצמרת הדירוג גם במדדים הבינלאומיים בתחום זה.

אייקון מאמרים

מאמרים מאת קבוצת בנק הפועלים

 • האינפלציה בראי המטבעות הדיגיטליים

  האינפלציה בראי המטבעות הדיגיטליים

  רבות דובר ונכתב על תופעת האינפלציה הנמוכה בעשור האחרון, האם המטבעות הדיגיטליים ישפיעו על התופעה?

  האינפלציה בראי המטבעות הדיגיטליים

בנוסף אולי יעניין אותך

 • כך תנצחו את השיטה בתביעות אובדן כושר עבודה

  מה צפוי למי שמגיש תביעה לתגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה ואיך מתמודדים עם הקשיים שמערימות חברות הביטוח על התובעים?

  כך תנצחו את השיטה בתביעות אובדן כושר עבודה

 • כרוניקה של כשל ידוע מראש: קיצורי הדרך שיפילו אתכם בדרך לחדשנות מצליחה

  יש משפט נהדר שאומר "אי אפשר להגיד לצ'יפס על האש - נו!". ישנם דברים שצריכים את הזמן שלהם כדי להיות מוצלחים. בתרבות המהירה ודורשת התוצאות בה אנו חיים, גם ניהול חדשנות שהוא מקצוע בהתהוות, מייצר תבניות של מנהלים המחפשים קיצורי דרך להחזר על השקעה בפעילות הנתפשת כחדשנית

  כרוניקה של כשל ידוע מראש: קיצורי הדרך שיפילו אתכם בדרך לחדשנות מצליחה

 • אשת חיל במשרה מלאה

  לכבוד יום האישה, שוחחנו עם חני הורוביץ, יזמית נדל"ן עטורת פרסים המשמשת כיו"ר ובעלים של קבוצת הורוביץ: "אני מגשימה את החלום שלי מדי יום"

  אשת חיל במשרה מלאה

 • החלקה התלת מימדית מזווית אחרת

  אופן יישומו של תיקון מס' 33 לחוק המקרקעין

  החלקה התלת מימדית מזווית אחרת