בניה ונדל"ן

דיור מוגן

דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור

דירוג 2013חברהמס' יחידות דיורמספר דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםשנת הקמהדירוג 2012
דירוג 2013חברהמס' יחידות דיורמספר דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםשנת הקמהדירוג 2012
2רשת מגדלי הים התיכון 1,3531,35155019822
3אחוזות רובינשטיין 1,2491,50751419973
4רשת בית בכפר 8301,00019924
5בית בלב 750770190מכבי אחזקות19885
6עד 120 67070730019926
7אחוזת בית 346309150מליבו ישראל199310
8נוה - דור דיור מוגן
נתוני החברה מוערכים
33819937
9בית גיל הזהב תל-אביב
החברה נסחרת בארץ
29614319828
10פרוטיאה בכפר
נתוני החברה מוערכים
267שפונדר גיל הזהב20009
11בית גיל - פז 24828060199711
12פאלאס תל אביב 231245226הלן הומס אל.אל.סי200512
13מגדלי אלישע 21024053מירג' פיתוח ישראל198913
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה