בניה ונדל"ן

דיור מוגן

דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור

דירוג 2015חברהמס' יחידות דיורמספר דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםדירוג 2014
דירוג 2015חברהמס' יחידות דיורמספר דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםדירוג 2014
3אחוזות רובינשטיין 1,2491,5005402
4רשת בית בכפר 9001,1002504
5בית בלב 684750200מכבי אחזקות5
6עד 120 676755330הפניקס חברה לביטוח6
7בית גיל הזהב תל-אביב
החברה נסחרת בארץ
3981397
8אחוזת בית 344318160אחוזת בית רעננה - דיור מוגן8
9פרוטיאה בכפר 267330170שפונדר גיל הזהב10
10בית גיל - פז
נתוני החברה מוערכים
24711
11פאלאס תל אביב 231247230הלן הומס אל.אל.סי12
12מגדלי אלישע 21024053מירג' פיתוח ישראל13
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה