בניה ונדל"ן

דיור מוגן

דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור

דירוג 2017חברהמס' יחידות דיורמספר דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםדירוג 2016
דירוג 2017חברהמס' יחידות דיורמספר דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםדירוג 2016
3אחוזות רובינשטיין 1,2491,4415493
4רשת בית בכפר 9001,1002804
5עד 120 695755330הפניקס חברה לביטוח5
6בית בלב 684750227מכבי אחזקות6
7פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי 559596420קבוצת עזריאלי-
8בית גיל הזהב תל-אביב
החברה נסחרת בארץ
3981477
9חברת מעונות הורים
נתוני החברה מוערכים
2849
10פרוטיאה בכפר 267332170שפונדר גיל הזהב10
11בית גיל - פז 2472656511
12מגדלי אלישע 21024053מירג' פיתוח ישראל13
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה