בניה ונדל"ן

דיור מוגן

דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור

דירוג 2018שם חברהמס' יחידות דיורמספר דייריםמספר אנשי סגל קבועיםשם חברת אםדירוג 2017
דירוג 2018שם חברהמס' יחידות דיורמספר דייריםמספר אנשי סגל קבועיםשם חברת אםדירוג 2017
3אחוזות רובינשטיין 12491436560-3
4רשת בית בכפר 9001100300-4
5עד 120 695-300הפניקס אחזקות5
6בית בלב 680770280קבוצת מכבי אחזקות6
7פרוטיאה בהר / בכפר 572787309שפונדר גיל הזהב-
8פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי 560605470קבוצת עזריאלי7
9בית גיל הזהב תל-אביב
החברה נסחרת בארץ
399-146-8
10חברת מעונות הורים
נתוני החברה מוערכים
284---9
11בית גיל - פז 24726266-11
12מגדלי אלישע 21024053מירג' פיתוח ישראל 12
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2018.