בניה ונדל"ן

דיור מוגן

דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור

דירוג 2019שם חברהמס' יחידות דיור מאוכלסותמספר דייריםמספר אנשי סגל קבועיםשם חברת אםדירוג 2018
דירוג 2019שם חברהמס' יחידות דיור מאוכלסותמספר דייריםמספר אנשי סגל קבועיםשם חברת אםדירוג 2018
3אחוזות רובינשטיין 12491416574-3
4רשת בית בכפר 9001100300-4
5פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי 794739560קבוצת עזריאלי8
6בית בלב 680770280קבוצת מכבי אחזקות 6
7עד 120 666-316הפניקס אחזקות 5
8פרוטיאה בהר / בכפר 572792310שפונדר גיל הזהב 7
9בית גיל הזהב תל-אביב
החברה נסחרת בארץ
399-156-9
10חברת מעונות הורים
נתוני החברה מוערכים
284---10
11בית גיל - פז 24725966-11
12מגדלי אלישע 21024053מירג' פיתוח ישראל 12
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.