התחדשות עירונית

פינוי בינוי

מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה

מובילים

שם חברה
סה"כ פרויקטים*סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר סה"כ פרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2019 (בביצוע/באכלוס)סה"כ יחידות דיור בפרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2019 (בביצוע/באכלוס) מספר פרויקטים שאוכלסו בשנים 2014-2018
אאורה
החברה נסחרת בארץ
2720623791
אלמוג פינוי בינוי
141136970
פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
5236100
קבוצת יובלים
6511480

בולטים

שם חברה
סה"כ פרויקטים*סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר סה"כ פרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2019 (בביצוע/באכלוס)סה"כ יחידות דיור בפרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2019 (בביצוע/באכלוס) מספר פרויקטים שאוכלסו בשנים 2014-2018
בוני התיכון
החברה נסחרת בארץ
1515000
נופי רוממה
1062750
צים-נסא התחדשות עירונית לישראל
88001
קבוצת גרינברג את שניאור
3032800
קדמת היובל
9811300
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה