התחדשות עירונית

פינוי בינוי

מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה

Dun'stars

שם חברה
סה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2022מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2022
אאורה
החברה נסחרת בארץ
6255-5148022877

מובילים

שם חברה
סה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2022מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2022
בוני התיכון
החברה נסחרת בארץ
464411487---
הכשרת הישוב התחדשות עירונית
החברה נסחרת בארץ
3736-1235---
קבוצת יובלים
211722499--1

בולטים

שם חברה
סה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2022מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2022
אב-גד החזקות 
החברה נסחרת בארץ
1212------
פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
76---12131
קבוצת בן-דוד
11101-----
קבוצת מבני אופיר
86-115011442
קדמת היובל
9513581---
שלום את נתן
6311581155-
שפיר מגורים ובניין
1212------
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה