חשמל ואנרגיה

יצרניות חשמל ותשתיות

דירוג יצרניות חשמל ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
2סולראדג' טכנולוגיות 4,382.541.4------1,7242,542סולאראדג' טכנולוג'יס
4מצברי שנפ
החברה נסחרת בארץ
452.3-19.8----16.3-3.6171.94261,061.7-
5אלקטרה אלקו התק"ש 435-30.4-----157.33701,175.7אלקטרה
6ח. מר תעשיות
החברה נסחרת בארץ
425.1-26215.5-35.650.7-44.8-10.5113.1760559.3-
7נקסטקום
החברה נסחרת בארץ
346.30.3---12.73.768.9356972.8-
9אנלייט אנרגיה מתחדשת
החברה נסחרת בארץ
192.5144.9137.3185.571.3126.21,019.4523,702.9-
10וי.אר.טי. פאואר
נתוני החברה מוערכים
180-------1801,000-
11אורד
החברה נסחרת בארץ
172.9-40.6---4.52.637.3227761.6-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל