חשמל ואנרגיה

יצרניות חשמל ותשתיות

דירוג יצרניות חשמל ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / לעובדשם חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / לעובדשם חברת אם
2סולראדג' טכנולוגיות 3077.258.43016.155.998-1139.412922381.8סולאראדג' טכנולוג'יס אינק
3אלקטרה אלקו התק"ש 625-10.9-----178.53421827.6אלקטרה
5ח. מר תעשיות
החברה נסחרת בארץ
574.41.6330.6-4.557.6-41.5-7.2162.2947606.6-
6מצברי שנפ
החברה נסחרת בארץ
564.1-3.1----6.8-1.2189.64511250.7-
7נקסטקום
החברה נסחרת בארץ
345.344.2---11.53.358.3384899.2-
9קונטרופ טכנולוגיות מדוייקות 3227.3704021.7---3001073.3רפאל + אירונאוטיקס
10אורד
החברה נסחרת בארץ
320.658.929.6-119.2-20.3-6.323.92741170.1-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל