חשמל ואנרגיה

יצרניות חשמל ותשתיות

דירוג יצרניות חשמל ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
2איי. סי. פאואר אסיה ופיתוח
נתוני החברה מוערכים
5,000.0קנון אחזקות17
3סולראדג' טכנולוגיות
נתוני החברה מוערכים
1,000.04702,127.7סולאראדג' טכנולוג'יס אינק77
4אלקטרה אנרגיה 789.8-4.712.61.6-67.3216.75161,530.5אלקטרה100
5ח. מר תעשיות
החברה נסחרת בארץ
623.6-21.5419.567.3-28.2-17.9-2.9170.91,031604.9117
7מצברי שנפ
החברה נסחרת בארץ
384.7-1.519.35.0189.0457841.9164
10נקסטקום
החברה נסחרת בארץ
209.1-13.32.91.4-43.1-0.3-0.143.5313668.0242
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה