מזון

הסעדה וקייטרינג

דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
1ISS קייטרינג
נתוני החברה מוערכים
500.02,100238.1אי.אס.אס ישראל מכלול שירותים עסקיים55
2איכות קייטרינג שולץ 1997
נתוני החברה מוערכים
320.01,600200.0שולץ יחיאל החזקות72
3עידית לוגיסטיקת מזון 182.0-12.1-8.9780233.3מלונות דן90
4זר מעדנים 160.0600266.794
5סודקסו ישראל
נתוני החברה מוערכים
145.0770188.3סודקסו ס.א.101
6ת.מ.מ 138.612.04.4390355.4אל על נתיבי אויר בישראל בע"מ*
7מועב 100.4-3.73.0405247.9יינות ביתן החזקות בע"מ106
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
חברת אם מדורגת. - *
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.