מזון

הסעדה וקייטרינג

דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
1קייטרינג ISS
נתוני החברה מוערכים
450.0----1,800250.0איי.אס.אס. ישראל מכלול שירותים לעסקים*
2איכות קייטרינג שולץ 1997 350.0----1,600218.8סוואן הולדקו אמי65
3עידית לוגיסטיקת מזון 194.06.6---8.8808240.1מלונות דן85
4סודקסו ישראל 190.0----950200.0סודקסו ס.א.87
5זר מעדנים 163.01.9---650250.8-90
6ת.מ.מ 145.95.3--3.3420347.4אל על נתיבי אויר לישראל*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2018