מזון

הסעדה וקייטרינג

דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות

מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - שירותים
מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - שירותים
1ISS Catering -1 505.03.12,700187.0אי.אס.אס ישראל מכלול שירותים עסקיים51
2Shultz Quality Catering 1997 290.026.11,200241.775
3Moav 164.812.23.0830198.5יינות ביתן החזקות97
4Sodexo Israel 163.0-1.24.2970168.0סודקסו ס.א99
5Zer Maadanim 159.013.810.06.3546291.2100
6Tamam 105.04.03.7351299.1אל על נתיבי אויר בישראל109
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה