מזון

סיטונאות מזון ומשקאות

דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
1ביכורי השדה דרום 985.96.6--242.08381,176.5-45
2טל הל יסכה 984.025.4---2603,784.6-46
3שינטרקו 821.328.7--97.81845,626.7פרואלים אס.איי.59
4סוגת
נתוני החברה מוערכים
700.0----2253,111.1-67
5מאסטרפוד 651.03.2---1514,311.3-71
6בכורי השדה צפון 1994 470.00.4---3001,566.7-89
7ליימן שליסל 443.06.7---510868.6-92
8הדקלאים 400.05.8---3013,333.3-96
9חממה מאיר סחר
החברה נסחרת בארץ
353.4-5.8-8.8-2.571.7507,068.7-104
10מ. אקרמן 340.00.3---903,777.8-109
11וילי-פוד השקעות
החברה נסחרת בארץ
338.28.317.35.1275.01572,154.4בי.אס.די קראון110
12שוקחה 311.0-2.5---734,260.3בני ג'ורג' שוקחה114
13הכרם 280.711.5---1701,651.1-120
14מרינה פטריות
נתוני החברה מוערכים
280.0----2201,272.7-121
15בני פאוזי שמשום (2009) 270.00.7---803,375.0אס.אף.אס. אחזקות ומסחר123
16קפוא-זן תעשיות מזון 250.013.6---1401,785.7-130
17גידולי אגו 250.00.0---1002,500.0-131
18הר קור 247.013.8--38.01401,764.3-132
19גלי משה - בוקר שיווק ואריזה 240.00.0---1002,400.0-134
20גליקסמן שיווק ביצים 210.0-4.5---1002,100.0-142
21טעמן 200.09.3---1002,000.0-148
22תנובות שדה ומטע
נתוני החברה מוערכים
195.0----633,095.2שיווק בוטנים וכותנה150
23נחמיה לחוביץ 182.0-12.5---404,550.0-154
24הנמל 156.00.6---1451,075.9-165
26בר - עוף 119.9-25.6---619,983.3-182
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
26
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.