מסחר ושירותים

החברות המובילות במסחר לפי אחוז גידול במכירות

דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברהאחוז שינוי ביחס לאשתקדהכנסות מפעילות במיל' ₪רווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםתת-ענףדירוג 2017
דירוג 2018שם חברהאחוז שינוי ביחס לאשתקדהכנסות מפעילות במיל' ₪רווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםתת-ענףדירוג 2017
1אס או אס אנרגיה אקספרס 47.1555.0---1603,468.8קרן פימיחברות דלק ותשתית103
2קשת טעמים 27.6664.0---990670.7-קמעונאות מזון78
3איקאה ישראל 26.11,400.0---1,600875.0חבצלת הגילבועריהוט ומוצרי בית37
4בנדא מגנטיק 23.0321.0---1502,140.0בנדא השקעותיבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב127
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.