מסחר ושירותים

החברות המובילות במסחר לפי אחוז גידול במכירות

דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
1הקבוצה הירושלמית 78.0432.5---3144,166.7קבוצת תדמיר ניהול והפעלהחברות יבוא
2אס או אס אנרגיה אקספרס 58.2878.0---1605,487.5קרן פימיחברות דלק ותשתית
3טלסיס
החברה נסחרת בארץ
48.7379.327.67.3269.9586,538.9-יבוא רכיבים אלקטרונים
4קבוצת רזגל אנרגיה 48.4514.9---975,307.8-חברות דלק ותשתית
5אמקול 34.6350.0---1652,121.2אלייד החזקותחברות יבוא
6שינטרקו 28.7821.3--97.81845,626.7פרואלים אס.איי.סיטונאות מזון ומשקאות
7פוקס
החברה נסחרת בארץ
27.92,072.0152.87.4812.87,749267.4-רשתות אופנה והנעלה
8טל הל יסכה 25.4984.0---2603,784.6-סיטונאות מזון ומשקאות
10מדיסון פארמה 24.0745.0---2682,779.9מדיסון ביוטק (1995)סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה