מסחר ושירותים

רשתות אופנה והנעלה

דירוג רשתות האופנה והנעלה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2021שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2021שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1פוקס
החברה נסחרת בארץ
2,795.91.1206.97.41,015.28,605324.9-
2קסטרו
החברה נסחרת בארץ
1,201.4-30.1-13.5-1.1533.13,709323.9-
3קבוצת גולף
החברה נסחרת בארץ
835.8-10.716.21.9220.62,332358.4כלל תעשיות
4בריל תעשיות נעליים
החברה נסחרת בארץ
426.7-20.6-5.6-1.3114.52571,660.5-
5רנואר 380.0-30.9---1,100345.5-
6רשת תמנון אופנה
נתוני החברה מוערכים
280.0----950294.7-
7שוקו ספורטוויר
נתוני החברה מוערכים
110.0----320343.8-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.