מסחר ושירותים

שילוח ועמילות מכס

דירוג 2014שם חברההכנסות משילוח ברוטוהכנסות מעמילות מכס נטומספר מועסקיםמשלח בינלאומי AEO (Authorized Economic Operator)
דירוג 2014שם חברההכנסות משילוח ברוטוהכנסות מעמילות מכס נטומספר מועסקיםמשלח בינלאומי AEO (Authorized Economic Operator)
1פליינג קרגו - DHL 960.0516DHL Global Forwardingקיים
2אוריין
החברה נסחרת בארץ
591.7895Schenker
3יו.טי.אי. לוגיסטיקה ישראל
נתוני החברה מוערכים
570.0490
4פריץ קומפניס
נתוני החברה מוערכים
560.0465Fedex Trade Networksקיים
5מנטפילד (1983) 510.018.9310
6קריאף גרופ 406.795JAS
7עמית 295.131.6218Panalpinaקיים
8אייביטרנס לוגיסטיקה
החברה נסחרת בארץ
173.05.099
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה