מסחר ושירותים

שילוח ועמילות מכס

דירוג 2018שם חברההכנסות משילוח ברוטו(במיליוני ₪)הכנסות מעמילות מכס נטו (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמשלח בינלאומיAEOדירוג 2017
דירוג 2018שם חברההכנסות משילוח ברוטו(במיליוני ₪)הכנסות מעמילות מכס נטו (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמשלח בינלאומיAEOדירוג 2017
1פליינג קרגו - DHL 983.7-542DHL Global Forwarding11
2פריץ קומפניס 906.0-1,000FedEx Trade Networks13
3מנטפילד (1983) 692.128500-12
4די.אס.וי 670.0-750DSV14
5קריאף גרופ 639.0-150JAS WW15
6אוריין
החברה נסחרת בארץ
588.6-799DB Schenker16
7יו פי אס
נתוני החברה מוערכים
550.0-960UPS17
8עמית 311.041.3200PANALPINA18
9סי וויי לוגיסטיקס 300.0-110-19
10פרידנזון
החברה נסחרת בארץ
282.86.9421-111
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.