ציוד רפואי קוסמטיקה

סיטונאות ציוד רפואי ותרופות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - מסחר
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - מסחר
1ניאופרם 1,570.01.37002,242.928
3כמיפל 815.73.333.05931,375.551
4מדיסון פארמה 599.07.42202,722.7מדיסון ביוטק73
5אילקס מדיקל
החברה נסחרת בארץ
518.94.327.75.3141.12831,833.782
6ע. לפידות פרמצוטיקלס
נתוני החברה מוערכים
470.02352,000.089
7פייזר פרמצבטיקה ישראל
נתוני החברה מוערכים
388.01382,811.6פייזר אינק101
8מדטכניקה
החברה נסחרת בארץ
273.14.88.43.1174.51371,993.5אילקס מדיקל*
10אגנטק 106.0-35.4751,413.3א.ב.ל.י.ק השקעות190
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.