ציוד רפואי קוסמטיקה

פרמצבטיקה וקוסמטיקה

דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
1
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
72,531.2-1.169,856.1-1.596.310,930.515.190,664.343,0091,686.41
2תרו
החברה נסחרת בחו"ל
2,716.612.11,289.447.53,969.11,3422,024.327
4דקסל פארמה 895.07.8685.04.576.58911,004.5דקסל פט ישראל82
5לוריאל ישראל 491.83.91,097448.4לוריאל ס.א.130
6אומריקס ביופרמצבטיקה 396.321.9537738.0ג'ונסון אנד ג'ונסון161
7טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה 352.23.385.530.924.32901,214.6177
8ד"ר פישר
נתוני החברה מוערכים
305.0730417.8פישר מעבדות פרמצבטיות195
9הנקל סוד 300.0-4.5704,285.7הנקל אגאה197
10רקח
החברה נסחרת בארץ
270.00.0-2.5-0.976.4700385.7213
11קמהדע
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
254.3-0.3139.6-12.854.9-47.3-18.6312.7302841.9221
12אמיליה קוסמטיקס 238.413.390.818.438.119.4384620.9אמיליה פיתוח (מ.עו.פ )229
13ביו-טכנולוגיה כללית 178.00.6275647.3פרינג בי.וי262
14אנזימוטק
החברה נסחרת בחו"ל
168.5-28.2163.2-29.896.828.016.6498.9177952.1268
15גא-דה 144.5-3.216.0-36.611.185.3690209.4281
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה