ציוד רפואי קוסמטיקה

קוסמטיקה וטואלטיקה

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
1סופר-פארם 4,925.02.9---8,600572.7-7
2לוריאל ישראל 553.07.6---1,091506.9לוריאל ס.א76
3בי 552.0-21.8---747739.0שופרסל *
4אלקליל 392.02.7---813482.2אסתי לאודר96
5אלפא חברה לקוסמטיקה
נתוני החברה מוערכים
275.0----830331.3נכסי יעקב וורה ברנד121
6ללין 207.512.5---670309.7-142
7רשת אפריל 150.02.7---260576.9קבוצת בוגרט167
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.