שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2013בנקסה"כ נכסים במיל' ₪אחוז שינויאשראי לציבור במיל' ₪אחוז שינוי|2הון עצמי במיל ₪רווח נקי במיל ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2012
דירוג 2013בנקסה"כ נכסים במיל' ₪אחוז שינויאשראי לציבור במיל' ₪אחוז שינוי|2הון עצמי במיל ₪רווח נקי במיל ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2012
6בנק אגוד
החברה נסחרת בארץ
38,825.0-0.223,573.03.12,191.0127.01,2846
*בנק מרכנתיל דיסקונט 26,530.06.016,629.05.81,889.0191.01,510בנק דיסקונט*
*בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ 18,366.89.66,123.85.7880.8100.3765בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה*
*בנק אוצר החייל 16,429.16.111,347.65.91,036.4106.2842הבנק הבינלאומי*
7בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
12,291.57.19,581.45.8694.136.1509יצוא חברה להשקעות7
8בנק דקסיה ישראל
החברה נסחרת בארץ
8,284.01.95,970.14.3715.867.145דקסיה קרדיט לוקל8
*יובנק 7,743.33.22,127.620.0439.449.6265הבנק הבינלאומי*
*בנק ערבי ישראלי 6,103.96.04,092.69.9526.8103.1474בנק לאומי לישראל*
*בנק מסד 5,122.86.92,768.87.6426.544.5319הבנק הבינלאומי*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה