שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2014בנקסה"כ נכסים במיל' ₪אחוז שינויאשראי לציבור במיל' ₪אחוז שינוי|2הון עצמי במיל' ₪רווח נקי במיל' ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2013
דירוג 2014בנקסה"כ נכסים במיל' ₪אחוז שינויאשראי לציבור במיל' ₪אחוז שינוי|2הון עצמי במיל' ₪רווח נקי במיל' ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2013
6בנק אגוד
החברה נסחרת בארץ
39,490.01.722,135.0-6.12,335.0140.01,2706
*בנק מרכנתיל דיסקונט 28,446.07.217,792.07.01,931.0182.01,518בנק דיסקונט*
*בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ 19,327.35.26,657.48.7964.687.8790בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה*
*בנק אוצר החייל 16,364.4-0.411,426.50.71,103.3103.1849הבנק הבינלאומי*
7בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
13,411.69.19,626.60.5697.217.2550יצוא חברה להשקעות7
8בנק דקסיה ישראל
החברה נסחרת בארץ
8,910.47.66,156.03.1772.261.845דקסיה קרדיט לוקל8
*יובנק 8,378.98.12,070.9-2.7416.842.0266הבנק הבינלאומי*
*בנק ערבי ישראלי 6,868.912.54,580.911.9553.0106.5482בנק לאומי לישראל*
*בנק מסד 5,130.90.22,906.95.0465.242.1317הבנק הבינלאומי*
*בנק פועלי אגודת ישראל 3,602.1-4.42,203.34.3355.438.5332הבנק הבינלאומי*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה