שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2015בנקסה"כ נכסים (מיליוני ₪)אחוז שינויאשראי לציבור (מיליוני ₪)אחוז שינוי|2הון עצמי (מיליוני ₪)רווח נקי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2014
דירוג 2015בנקסה"כ נכסים (מיליוני ₪)אחוז שינויאשראי לציבור (מיליוני ₪)אחוז שינוי|2הון עצמי (מיליוני ₪)רווח נקי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2014
6בנק אגוד
החברה נסחרת בארץ
40,853.03.521,713.0-1.92,376.050.01,2636
*בנק מרכנתיל דיסקונט 28,520.00.318,915.06.32,026.0157.01,533בנק דיסקונט*
*בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ 20,805.87.77,299.39.61,023.460.6771בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה*
*בנק אוצר החייל 16,902.43.311,373.3-0.51,133.344.2829הבנק הבינלאומי*
7בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
14,077.34.59,566.5-0.6745.266.3597יצוא חברה להשקעות7
*יובנק 10,298.622.91,882.9-9.1455.843.1257הבנק הבינלאומי*
8בנק דקסיה ישראל
החברה נסחרת בארץ
9,419.05.76,205.70.8839.356.145דקסיה קרדיט לוקל8
*בנק ערבי ישראלי 7,576.210.35,064.810.6653.4100.4485בנק לאומי לישראל*
*בנק מסד 5,701.111.13,182.39.5501.636.2321הבנק הבינלאומי*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה