שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2017בנקסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל ₪רווח נקי במיל ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2016
דירוג 2017בנקסה"כ נכסים במיל' ₪שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪שינוי (%)הון עצמי במיל ₪רווח נקי במיל ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2016
6בנק אגוד
החברה נסחרת בארץ
40,988.00.323,684.06.12,342.0-49.01,2886
*בנק מרכנתיל דיסקונט 32,164.06.922,001.07.82,244.0193.01,550בנק דיסקונט*
*בנק יהב לעובדי המדינה 23,853.95.38,930.612.41,216.883.4887בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה*
*בנק אוצר החייל 20,773.68.412,380.75.01,208.583.8785הבנק הבינלאומי*
7בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
14,202.0-0.19,790.1-1.0808.355.6623יצוא חברה להשקעות7
8בנק דקסיה ישראל
החברה נסחרת בארץ
9,486.74.46,288.21.6931.750.345דקסיה קרדיט לוקל8
*בנק מסד 7,115.410.83,853.810.9577.342.1312הבנק הבינלאומי*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה