שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2020בנקסה"כ נכסים במיל' ₪ שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪ שינוי (%)הון עצמי במיל' ₪ רווח נקי במיל' ₪ מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2019
דירוג 2020בנקסה"כ נכסים במיל' ₪ שינוי (%)אשראי לציבור במיל' ₪ שינוי (%)הון עצמי במיל' ₪ רווח נקי במיל' ₪ מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2019
*בנק מרכנתיל דיסקונט 44,43422.731,96724.53,0583051,522בנק דיסקונט לישראל*
6בנק אגוד
החברה נסחרת בארץ
42,4672.825,8737.12,6381621,141-6
7בנק יהב לעובדי המדינה 27,299.45.310,8807.11,542.1167.1887בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה*
8בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
14,298.17.610,619.87.2961.589.4570יצוא חברה להשקעות7
*בנק מסד 8,693.95.35,056.48.9726.277.7286הבנק הבינלאומי הראשון לישראל*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל