שירותים פיננסיים

בתי השקעות

דירוג 2013שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪אחוז השינויהשקעות בשם לקוחותהשקעות בקרנות נאמנותקופות גמלתעודות סלקרנות פנסיהיחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותוותק מנהלי ההשקעותמספר עובדים מקצועיים המנהלים כספי ציבורמספר מועסקיםחברת אם
דירוג 2013שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪אחוז השינויהשקעות בשם לקוחותהשקעות בקרנות נאמנותקופות גמלתעודות סלקרנות פנסיהיחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותוותק מנהלי ההשקעותמספר עובדים מקצועיים המנהלים כספי ציבורמספר מועסקיםחברת אם
1פסגות בית השקעות בע"מ 152,720.09.755,860.028,190.049,560.09,890.09,220.05,090.74.876.0726AP.PS. Acquisition LTD
2מיטב דש -1
החברה נסחרת בארץ
112,957.018,895.028,340.036,041.031,249.0954.01,164.55.6146.0922
3
החברה נסחרת בארץ
65,501.07.08,450.016,998.019,142.022,246.0380.0612.25.181.0560הפניקס השקעות ופיננסים
4מגדל שוקי הון 34,552.615.516,817.418,712.5705.25.663.0268מגדל אחזקות
5אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) 28,866.013.25,146.024,746.01,202.89.037.0110
6אלטשולר שחם 34,353.585.57,414.913,004.016,910.6113.51,108.26.230.0297
7הראל פיננסים 28,401.014.25,419.019,486.06,039.0747.45.0115.0164הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים
8אי.בי.אי. בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
26,960.17.320,320.08,172.01,848.5691.36.696.0235
9מנורה מבטחים פיננסים 24,737.033.83,572.07,189.014,212.01,374.32.338.065מנורה מבטחים החזקות
10ילין לפידות 20,864.037.38,310.05,190.09,244.0907.110.040.0130לידר ניהול נכסים פיננסים (2005)
11איילון בית השקעות 10,594.78.47,744.71,302.63,670.81,184.1378.412.030.051איילון אחזקות
13אנליסט
החברה נסחרת בארץ
8,168.01.42,244.01,992.04,983.0408.48.021.0120
14הלמן - אלדובי פיננסים -2 9,336.04.62,446.06,701.0189.0160
15אפסילון בית השקעות 7,200.07.557
16הדס ארזים 5,160.026.8687.0835.03,638.0
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה